אישור תקינות רכב ואישור רכב מיושן

לשרותכם ניתן לקבל אישור בתשלום עבור תקינות/בלמים/רכב מיושן כפוף לבדיקת בוחן.