נגרר סגור עם אפשרויות מידוף משמש כנגרר להובלת ציוד וחפ”קנגרר מיכל סולרנגרר בקרנגרר להובלת רכב מ.כ 3500 ק”גנגרר 4 מקומות RZR1000נגרר בלון תצפית (צפלין)