אישור תיקון רכב פחחות רכב -לביצוע טסטאישור בדבר תקינות רכב- לאחר הורדה מהכביש- ולביצוע טסטאישור בלמים- מעל 15שנים לביצוע טסטאישור רכב מיושן- מעל 19 שנים לביצוע טסטטסטים לאופנועים/קטנועים/טרקטור משא