אישור בדבר תקינות רכב- לאחר הורדה מהכביש- ולביצוע טסט