גרור כיבוי אש

תיאור

מידות 250-150  מ.כ.מ 1300

מיכל נירוסטה 750 ליטר

3 מחבטי כיבוי

2 מרסס גב 16 ליטר דגם קק"ל

משאבת מים לחץ גבוהה 6 באר

4 זרנוק 1 צול

2 זרנוק 2 צול

1 מזנק 1 צול

1 מזנק 2 צול

ארגז לציוד

צבע לבחירת הלקוח

רישוי + טסט לשנה