נגרר עבודה מחוזק+דלת אחורית נפתחת הצידה למיני מחפרון