נגרר חפ”ק חירום כיבוי אש

תיאור

נגרר סגור פח

מידות 400-200-250

כולל מידוף + חלונות פתיחה לעבודה מהצד וחלוקה פנימית

מ.כ.מ 3500 ק"ג

יגרר ע"י רכב מסחרי + רישיון ג'

רישוי + טסט לשנה

צבע לפי בחירת הלקוח