נגרר סגור בית קפה נייד

תיאור

נגרר סגור פאנל

2 דלתות אחורית + חלון למכירה

מידות 480-230-250

מ.כ.מ 3200 ק"ג

ניתן לגרירה ע"י רכב מסחרי + רישיון ג'

רישוי + טסט לשנה

צבע לפי בחירה לקוח