נגרר סגור עם מידוף פנימי

תיאור

מידות 350-150

מ.כ.מ 1300/1500/1800/3500

חלוקת מידוף פנימי לפי דרישת לקוח

מתאים לחירום וחפ"ק

דרוש תכנון מראש

צבע לבחירת לקוח

רישוי+טסט לשנה