נגרר סגור עם אפשרויות מידוף משמש כנגרר להובלת ציוד וחפ”ק