נגרר ציר מתהפך להעמסה בגובה 0- מצב נסיעה מותאם במיוחד לעגלות אוכל עמוסות