אישור תקינות רכב - ניתן לאחר תיקון המצריך טסט נוסף
אישור בלמים - ניתן לכל נגרר עם בלמים מעל 15 שנים
אישור רכב מיושן - ניתן לרכב מעל 20 שנים
אישור תיקון רכב